Προς τον κ. Τζανή γονέα του συλλόγου

Ευχαριστούμε τον κ. Τζανή, ηλεκτρολόγο, από τον σύλλογο γονέων ο οποίος προσέφερε  στο σχολείο μας:

  1. Εργασία αποκατάστασης πλαστικού καλλύματος για τα καλώσια κολόνας
  2. Εργασία απομάκρυνσης συκιάς που είχε φυτρώσει μέσα σε φρεάτιο
  3. Εργασία απομάκρυνσης χαλασμένης κεραίας
  4. Καινούργια σημαία για την είσοδο του σχολείου

Πρόσθετες πληροφορίες