Εθελοντική δράση για το καθάρισμα του Κηφισού την Κυριακή 2 Ιουλίου