ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2016-2017

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2016-2017

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΔΑΦΝΗ

Α1

ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Α2

ΔΑΜΑΣΧΗ ΜΑΡΙΑ

Α3

ΤΣΙΜΠΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Β1

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Β2

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Β3

ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Β4

ΚΑΛΙΩΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

Γ1

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γ2

ΚΑΛΙΩΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

Γ3

ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Γ4