Η Υπηρεσία Φύλαξης

WIN 20160422 12 46 35 Pro

Η υπηρεσία φύλαξης του σχολείου μας παρέχει στο σχολικό περιβάλλον ασφάλεια και προστασία. Ο κ. Πέτρος και η κα Τασούλα ως υπεύθυνοι φύλαξης, ελέγχουν σε τακτικά διαστήματα τον σχολικό χώρο,
DSC04074ενημερώνουν την διεύθυνση για τυχόν προβλήματα που θα ανακύψουν, παρακολουθούν την είσοδο του σχολείου, υποδέχονται τους επισκέπτες και γενικά εξυπηρετούν διάφορες ανάγκες του σχολείου που θα προκύψουν κατά την διάρκεια του σχολικού έτους.