Όμορφος χώρος-Τέλεια εξυπηρέτηση

kylik

Η κυρία Διαμαντούλα δεν αφήνει κανέναν με παράπονο. Θα εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο μαθητές και καθηγητές σε έναν όμορφο χώρο που τον διαμόρφωσε με δική της πρωτοβουλία και την συνδρομή της διεύθυνσης του σχολείου.

κυλικ