Δραστηριότητες στην αίθουσα ξένων Γλωσσών

20180315 085233

Η αίθουσα είναι εξοπλισμένη με οπτικοακουστικό υλικό, 4 laptops και βιντεοπροτζέκτορα. Εφαρμόζονται συνεργατικές μέθοδοι διδασκαλίας σε συνδυασμό με τις ΤΠΕ (τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας)