Αθηνα

Αίθουσα Ιστορίας «Αθηνά»

Η αίθουσα Ιστορίας του Αναξαγόρειου ΓΕΛ Ν. Ερυθραίας χρησιμοποιείται από τους φιλολόγους για την προβολή παρουσιάσεων και βίντεο με στόχο τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας και τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας. Παράλληλα με τις παρουσιάσεις διεξάγεται ένας εποικοδομητικός διάλογος για τη βαθύτερη κατανόηση των εννοιών του μαθήματος.

20180315 085053

Οι μαθητές και οι μαθήτριες παρακολουθούν παρουσιάσεις στο μάθημα της Αρχαίας Ιστορίας της Α΄ Λυκείου, στο μάθημα της Ιστορίας του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου (565-1815) της Β΄ Λυκείου, στο μάθημα της Ιστορίας του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα) και στο μάθημα Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας της Ομάδας Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής της Γ΄ Λυκείου. Επίσης, γίνονται προβολές στο μάθημα της Φιλοσοφίας της Β΄ Λυκείου.

Η αίθουσα διαθέτει έναν υπολογιστή με βιντεοπροβολέα και ηχεία.