Δραστηριότητες στο εργαστήριο πληροφορικής

πλιρ

Στο ΣΕΠΕΗΥ (Εργαστήριο Πληροφορικής) διδάσκεται κατά προτεραιότητα το μάθημα της Πληροφορικής. Ο Υπεύθυνος Εργαστηρίου κ. Γ. Φίλος έχει διαμορφώσει έναν λειτουργικό και χρηστικό χώρο με 12 αναβαθμισμένους Η/Υ, έναν βιντεοπροβολέα και έναν σέρβερ. Οι μαθητές εργάζονται κυρίως σε ομάδες.

Το εργαστήριο μπορούν να χρησιμοποιήσουν και άλλοι καθηγητές ειδικότητας που θέλουν να εντάξουν τις ΤΠΕ στην διδασκαλία τους. Η χρήση του εργατηρίου απαιτεί την χρήση ειδικού κανονισμού.