Δραστηριότητες στη βιβλιοθήκη

DSC 0668

Η βιβλιοθήκη μας πολύ καλά οργανωμένη από την υπεύθυνη φιλόλογο του σχολείου μας κα Τσιμπέρη, είναι εξοπλισμένη με οπτικοακουστικό υλικό, 4 Η/Υ και σύνδεση στο διαδίκτυο. Παρέχει πλήθος βιβλίων τα οποία μπορούν να δανειστούν καθηγητές καθώς και μαθητές για την εκτέλεση εργασιών.

Στο χώρο της βιβλιοθήκης φιλοξενείται το μάθημα της θεατρολογίας όμως γίνονται και άλλες εκδηλώσεις ενταγμένες σε προγράμματα όπως η λέσχη ανάγνωσης βιβλίου.